De Blauwe Vlag is een internationale milieu onderscheiding.

Jaarlijks wordt deze toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Sinds 1997 heeft Herkingen Marina ieder jaar de Blauwe Vlag ontvangen.

Het doel van de "Blauwe Vlag Campagne" is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. De Blauwe Vlag is een initiatief van FEE (Foundation for Environmental Education). FEE is een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit inmiddels 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting. 

Blauwe vlag

Hier een kleine greep uit de kwaliteitseisen waar jachthavens aan voldoen als ze de Blauwe Vlag hebben ontvangen: 

  • Water en kades zijn schoon.
  • Goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig.
  • Er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater.
  • Lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water zijn verboden.
  • Reddings-en blusmaterialen zijn aanwezig.
  • Er is een havenreglement met gedragscodes voor bezoekers.
  • Informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar. 

Meer informatie