De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding. Hij wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens
die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

Het doel van de “Blauwe Vlag Campagne” is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken
bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning die de strandgemeente of jachthavenbeheerder
op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag het herkennings- en kwaliteitssymbool
voor goede stranden en jachthavens.De kwaliteitseisen voor jachthavens zijn:

• water en kades zijn schoon
• goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
• er is een gescheiden afvalinzamelingsysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater.
• lozingen van afvalwater van water en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden.
• reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig.
• er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers.
• informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar.

Meer informatie: www.blauwevlag.nl

 

Een moderne jachthaven, met prima faciliteiten, gelegen in een uniek watersportgebied: “de Grevelingen”.